Politica de Confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE EMISĂ ÎN TEMEIUL ART. 13 AL REGULAMENTULUI UE 2016/679 CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACER PERSONAL ALE CLIENTILOR/VIZITATORILOR

 1. Informații Generale
 2. a) Introducere

 Următoarea Notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și  drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor („GDPR”) și legislația locală în vigoare.

 1. b) Operatorul

Noi, societatea QUARTIER AZUGA S.A. cu sediul in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Intr. NICOLAE IORGA, Nr. 37D, cam. 2, Județ Ilfov (“QUARTIER AZUGA”), reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR și prin urmare suntem responsabili pentru prelucrarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să ne contactati la următoarea adresă de e-mail:  office@quartier-azuga.ro

 1. Informații cu privire la prelucrare
 2. a) Înregistrarea și deținerea calității de client

Vom prelucra datele personale indicate în cursul tranzacțiilor comerciale cu dvs. în scopul îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin în calitate de operator, precum și în scopul încheierii și executării contractului cu dvs. Pe parcursul derulării contractului cu dvs., datele personale ce vă aparțin sunt prelucrate și cu ocazia: (a) emiterii facturilor fiscale (conform contractului și prevederilor Codului fiscal); (b) acordării sau aplicării garanției produselor atunci cand este cazul; (c) recuperării sumelor pe care le-ați putea datora către QUARTIER AZUGA; (d) transmiterea de comunicări legate de operațiunile comerciale înregistrate (de ex. efectuarea plăților); (e) alte operațiuni impuse de normele financiar–contabile (inclusiv arhivare documente financiar-contabile) și de orice alte dispoziții legale; (g) raportări către instituții publice.

 Aceste prelucrări se bazează pe Art. 6 alin. 1 litera b)  și c) din GDPR (executarea contractului sau demersurile făcute la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract și îndeplinirea unei obligații legale).

Atunci când comunicați cu noi prin intermediul formularelor de contact aflate pe website-ul QUARTIER AZUGA (https://quartier-azuga.ro/contact/),  când ne contactați telefonic sau când ne transmiteți comunicări pe orice alte căi, prelucrăm datele dvs. pentru a vă răspunde solicitărilor. Vom păstra legătura cu dvs. pe oricare din canalele de comunicare disponibile, în funcție de datele de contact pe care ni le transmiteți. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 alin. 1 litera f) din GDPR (interesul legitim urmărit de operator). Este interesul legitim al QUARTIER AZUGA de a răspunde solicitărilor dvs. În cazul în care solicitați exercitarea drepturilor de care beneficiați conform GDPR, această prelucrare se bazează pe Art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR (obligație legală).

 1. b) Marketing și analiza clienților

Vom prelucra datele dvs. personale care sunt colectate prin intermediul formularului de înregistrare a clienților și a declarației de consimţământ, precum și în timpul tranzacțiilor comerciale viitoare, de asemenea, în scopuri de marketing și analiză a clientelei (de ex.: cercetarea de piață, sondaje de opinie, etc). În scopurile menționate mai sus vă vom contacta: (a) atât în mod direct: întâlniri față în față cu reprezentantul persoanei juridice, telefon, poștă (adresa de corespondență a entității juridice) cât și (b) prin mijloace electronice: e-mail, mesagerie (SMS și alte platforme digitale), social media, publicitate online. etc. Această prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing și de analiză a clientelei se va baza pe și se va realiza în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil (Art. 6 alin. 1 litera a) din GDPR).

 1. c) Destinatarii datelor

Pentru a atinge scopurile menționate mai sus la utilizăm furnizori de servicii, respectiv împuterniciți, conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii IT, servicii pentru hosting, platformă și servicii de întreținere. Aceștia sunt furnizori externi de servicii se află în țări din interiorul Uniunii Europene (UE) și Spațiului Economic European (EEA). Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem această obligație prin lege. De asemenea, putem avea obligația să transmitem datele dvs. și autorităților publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale.

 1. d) Furnizarea obligatorie/voluntară de date și durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs. : numele, prenumele, adresa de domiciliu, serieia și numarul actului de identitate, codul numeric personal/identificator national, adresa de email. Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dvs. în mod voluntar (nu sunteți obligați să ne furnizați aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs.)

Durata prelucrării: QUARTIER AZUGA va păstra datele dvs. pe durata necesară îndeplinirii scopurilor menționate anterior, perioada pentru care vor fi prelucrate datele cu caracter personal pe parcursul derulării contractului cu dvs., la care se adaugă termenul general de prescripție prevăzut de legislația aplicabilă, respectiv de 3 ani. De asemenea, ulterior încetării calității de client, în vederea respectării legislației financiar-contabile și fiscale va fi necesară păstrarea anumitor informații pentru o durată suplimentară de 10 ani de asemenea datele prelucrate pentru soluționarea de cereri/sugestii/reclamații/solicitare exercitare drepturi vor fi prelucrate pentru o durată de 3 ani de la soluționare.

Termenele mentionate mai sus pot fi prelugite in situatia in care exista litigii sau alte situatii prevazute de legislația in vigoare.

 1. Prelucrarea datelor minorilor

QUARTIER AZUGA nu contacteaza cu buna stiinta sau nu colecteaza informatii de la persoane cu varsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informatii de orice fel de la persoane cu varsta sub 18 ani.

Daca printr-o eroare intram in posesia unor astfel de informatii si suntem instiintati de acest lucru, vom obtine consimtamantul parental adecvat pentru a utiliza aceste informatii sau, in cazul in care nu este posibil, vom sterge informatiile de pe serverele noastre.

Daca doriti sa ne comunicati primirea de informatii despre persoanele cu varsta sub 18 ani, va rugam sa ne contactati pe email la adresa: office@quartier-azuga.ro

 1. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind  datele de contact menționate la punctul 1. c) în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR.

Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea(dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
 • Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Pentru orice informații suplimentare legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către QUARTIER AZUGA ne puteti contacta în scris, la adresa de e-mail: office@quartier-azuga.ro

 1. Modificari ale prezentei note de informare

Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta politica de confidentialitate. In cazul unor modificari majore pe viitor vei fi instiintat pe email (daca este posibil) sau prin afisarea unui mesaj specific pe site.

Showroom-ul este disponibil pentru vizionare